Selecteer een pagina

Efficiënt en transparant

Werkwijze

Onze bijdrage aan uw organisatie leveren we op basis van een specifieke handelswijze, die overigens qua invulling nooit vaststaat. Onze opdrachtgevers bepalen namelijk wat er wel en niet nodig is. En wij blijven altijd op zoek naar de beste aanpak.

Uw wensen

Schoonmaken is meer dan opruimen. Het gaat om beleving, om het rendement van schoon. Daarom willen we graag weten wat uw ambities zijn, strategisch en tactisch. Wat is de gewenste uitstraling, het imago, de toegevoegde waarde van uw organisatie en locatie? Ook voor de toekomst. Hoe denkt uw organisatie over duurzaamheid, wat zijn MVO-doelen? Het stelt ons in staat om u vanuit ons brede dienstenpakket op relevante wijze te ondersteunen.

Opname

Onze collega’s van het contractmanagment en uw rayonmanager doen vervolgens een uitvoerige opname op locatie. We inventariseren, registreren en adviseren wat er in de praktijk van belang is.

Voorstel en offerte

Op basis van wat we van u weten presenteren we een plan, waarin uw ambities gaan aansluiten op de realiteit. Het spreekt voor zich dat we dit plan volledig onderbouwen. Een goede, langdurige relatie begint bij een goede inhoudelijke afstemming van wensen, mogelijkheden en budget.

Contractvormen

Teico werkt met maatcontracten. Wat u het beste past en voor ons mogelijk is. Ondernemen doen we samen.

Één aanspreekpersoon

Zowel in de aanloopfase als in de uitvoerende fase blijft de business-manager in beeld en bereikbaar. Bij Teico houden we verkoop en operatie in 1 hand.

Begeleiding

Onze rayonmanagers en objectleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van onze collega’s op locatie. Ze zijn daar ook uw eerste contactpersoon en verzorgen tevens de rapportage van onze werkzaamheden.

Onderdeel van team, strategisch en tactisch.

We zien graag dat onze collega’s, ook de objectleiders, onderdeel worden van uw organisatie. Figuurlijk. Alleen als mensen echt samenwerken is het resultaat optimaal. Als ons team als verlengstuk van uw organisatie werkt is er verbinding, vertrouwen, rust en plezier. In het belang van welzijn, rendement en representatie.

Continue kwaliteitsoptimalisatie

Een speciaal voor Teico ontwikkelde app stelt onze collega’s in staat om doorlopend te rapporteren, te evalueren en te communiceren. Wij hebben continu onze vinger aan uw pols. Onze collega’s signaleren eventuele verbeter- of actiepunten, en zijn pro-actief in het rapporteren en adviseren in mogelijke aanpassingen of acties. Zo borgen we wendbaarheid, vernieuwing en tevredenheid.

Bewustzijn en bewust handelen

We zijn ons bewust dat een schone ruimte niets is, zolang de mens hem niet zo beleeft. Teico is er om en bijdrage te leveren aan die die beleving.

24/7

In geval van calamiteiten werken wij met een calamiteitenrooster en zijn we continu bereikbaar op 088 235 83 42. Wij streven er naar om binnen één uur ter plaatse te zijn, met een schade-expert. Dit is mogelijk door een directe lijn met onze platte organisatie. Iedereen is bereik- en aanspreekbaar.