Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Hierbij verklaart de Professional Facility Services Group (PFS Group), voortkomend uit Teico Service B.V. en SGA B.V. de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche in de organisatie toe te passen. Om de doelstellingen van de code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van:

 1. Handelen bij aanbesteding en contractering.
 2. Waarborgen van de implementatie en naleving van sociaal beleid (ook na de ingangsdatum van een contract) conform de code zoals:
 3. a) Arbeidsomstandigheden, waaronder werkdruk;
 4. b) Naleving van de cao;
 5. c) Opleidingsgraad, etc.
 6. Meting door het schoonmaakbedrijf van de algemene tevredenheid van haar medewerkers.
 7. Open communicatie naar medewerker en klant .

Onder de PFS Group vallen de labels Teico Service, SGA Schoonmaak en sinds 2015 nieuw concept 1nergiek. Alle labels werken volgens de overkoepelende waarden en normen van de PFS Group, met allen een eigen ambitie, focus en klantenkring.

 Aanbestedingen

 • De PFS Group participeert niet mee met aanbestedingen welke onvoldoende recht doen aan onze taak te handelen als goed werkgever. Ons uitgangspunt is dat onze medewerkers een reële en marktconforme taak krijgen. Afgelopen jaar heeft de PFS Group aan twee aanbestedingen niet meegedaan, wegens een te grote focus op het prijscomponent en onrealistische m2-prestaties.

 Arbeidsomstandigheden

 • In 2015 is een Specialist Duurzame Inzetbaarheid aangetrokken. De kennis en focus binnen de organisatie op het voorkomen en verhelpen van verzuim is hiermee flink toegenomen. Waar het verzuim van 2014 naar 2015 met zo’n 2% daalde heeft deze trend zich doorgezet naar dit jaar met weer zo’n 1,5% minder verzuim. Nu is het moment daar om de focus verder te verleggen naar vitaliteit. De rol van de Specialist Duurzame Inzetbaarheid zal daarmee belangrijker worden voor  het analyseren en voorkomen van werkdruk en het verhogen van tevredenheid, motivatie en energie op de werkplekken. Dit zal verder vorm worden gegeven in het eind 2016 te voltooien Vitaliteitsplan.
 • In 2016 is een pilot gestart met fit- en vitaaltrainingen op de werkplekken. Momenteel is dit op drie locaties uitgevoerd. Deze trainingen worden gedaan met het hele team en bestaan uit een aangepaste vorm van pilates. De collega’s krijgen daarbij tips en oefeningen mee om thuis en op het werk fysiek gezond te blijven.

 Naleving van de cao

 • Om kennis over de cao op peil te houden gaan de collega’s van afdeling P&O regelmatig naar trainingen over toepassingen en wijzingen van de cao. Het volgen van deze cursussen wordt actief gestimuleerd binnen de organisatie.
 • Bij eventuele geschillen wordt de RAS zoveel mogelijk op de hoogte gesteld. De PFS Group heeft als doel een voorbeeld te vormen voor de gehele branche met betrekking tot naleving van de cao.

Opleiding en ontwikkeling

 • Afgelopen jaar hebben bijna 100 collega’s de kwartaalworkshops bijgewoond die de PFS Group sinds 2015 organiseert. In deze komen o.a. vitaliteit, collegialiteit, gastvrijheid en samenwerking als onderwerpen naar voren. De workshops worden bijgewoond door de complete teams bij verschillende klanten en fungeren zowel als kennisplatform, als een moment om alle collega’s binnen het team persoonlijk te leren kennen. Uit de feedback van de medewerkers blijkt dat dit als zeer prettig wordt ervaren. Deze workshops worden georganiseerd vanuit het label 1nergiek, dat zich volledig focust op het welzijn van klant en collega. Aankomend jaar zullen ook alle leidinggevenden binnen de PFS Group een workshop bijwonen en stellen wij ons als doel weer 100 collega’s de workshops te laten beleven.
 • Afgelopen jaar hebben wij al onze collega’s een nieuw Welkomstboekje gestuurd om o.a. de Code verder onder de aandacht te brengen. Voor aankomend jaar zijn wij voornemens de informatievoorziening verder te digitaliseren, d.m.v. een intranet. Hierop zal de laatste versie van de zelfverklaring gepubliceerd worden.
 • Samenwerkingsverband- en opleidingsovereenkomst gesloten met brancheopleider SVS middels trainingen ‘on the job’ waarbij onze collega’s opgeleid worden middels de basisopleidingen van de SVS. Het aantal opgeleiden is hierdoor dit jaar met zo’n 40% toegenomen t.o.v. vorig jaar.

Tevredenheidsmetingen

 • Eind Q3 2016 zal een tweejaarlijks organisatiebreed MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) worden gehouden, om feedback te krijgen over het werkgeverschap van de PFS Group. Dit onderzoek vormt de start voor ons vitaliteitsprogramma waarin onze Specialist Duurzame Inzetbaarheid locatiegericht met de teams aan de slag gaat om vitaliteit te verhogen.

Open communicatie

 • Vanaf 2015 werken alle (ambulant) objectleiders en rayonmanagers met een schoonmaakapplicatie om zoveel mogelijk transparantie over kwaliteit, werkzaamheden en te nemen acties te verkrijgen tussen ons management, de opdrachtgever en onze collega’s op de werkvloer.
 • De groep heeft een gezamenlijk MVO-jaarverslag gemaakt over 2015. Dit verslag is gepresenteerd op de websites. Ook voor aankomend jaar wordt een MVO-jaarverslag vervaardigd.
 • Het calculatiemodel voor aanbiedingen vanuit de groep is verder gestandaardiseerd en wordt aan steeds meer opdrachtgevers volledig open en transparant bij de aanbieding meegestuurd. De tariefstelling is eerlijk en zoveel mogelijk gebaseerd op vakvolwassen medewerkers. In 2016 zullen we deze open manier van calculeren bij nog meer (nieuwe) opdrachtgevers uitvoeren.

Lijnden, 01 januari 2016

Peter Bleeker
algemeen directeur
Handtekening Code verantwoordelijk Marktgedrag