Selecteer een pagina

Breed inzetbare expertise

Branches

Teico is actief in verschillende branches. Per branche kan het accent van de werkzaamheden verschillen op basis van de focus op de specifieke gebruiksfuncties van het object. Ofwel, een ziekenhuis vraagt om een andere aanpak dan een high end advocatenkantoor.

Kantoren

Bij kantoren speelt, naast een opgeruimd beeld ook de reputatie van betreffende organisatie een belangrijk rol. Schoonmaakonderhoud kan deze reputatie een positieve impuls geven, die zich vertaalt in een kwalitatieve, passende en gastvrije beleving van gasten en medewerkers van het kantoor. Ons dienstenpakket is breed en schikt zich naar de wensen van de onderneming. Denkt u in dit kader bijvoorbeeld ook aan de verhuizing van 600 medewerkers naar een ander kantoor.

Winkelcentra

Teico bedient enkele van de meest prestigieuze winkelcentra in ons land. In winkelcentra willen mensen zich prettig voelen. Ondernemers hebben er baat bij dat mensen er graag zijn en ook weer terugkomen. Een positieve beleving bevordert shopping mood, bezoeksduur en -frequentie.

Omdat er regelmatig evenementen en speciale openingen tijdens feestdagen zijn, zijn wij flexibel in werkzaamheden en werktijden. Hoe meer ons werk de beleving van uw gasten ondersteunt, des te groter uw succes. Dat kunnen we permanent doen door het inzetten van huismeesters, of incidenteel via een van onze objectleiders.

Vastgoed

Schoonmaakonderhoud van vastgoed vraagt vaak om meer diensten dan alleen ‘schoonmaken en schoon houden’. Ook klein onderhoud, specialistische reiniging, tuin- en terreinonderhoud, verbouwingsopleveringen en het in de winter begaanbaar houden van bijvoorbeeld de ingang van parkeergarages behoren tot ons dienstenpakket. Teico heeft ruime ervaring in deze sector en bedient een groot deel van het vastgoed, eigenaren en huurders op de Zuidas in Amsterdam.

Naast onze ervaring en expertise maken we gebruik van handige tools om continu overzicht en inzicht te hebben van de objecten die we mogen verzorgen. Zo zetten we bijvoorbeeld onze app in, waarmee we gedetailleerd vastleggen waar we actief zijn, en wat de aandachtspunten en bijzonderheden zijn. De app vormt een belangrijke schakel in de communicatie en verantwoording tussen onze collega’s en onze opdrachtgevers.

Industrieel, openbaar, zorg

Naast kantoren en winkelcentra bedient Teico ook musea, ziekenhuizen, zorgcentra, drukkerijen en productiebedrijven. Iedere sector kent z’n eigen, specifieke aanpak. Wij kennen de activiteiten en processen van onze opdrachtgevers en zetten onze deskundigheid in om maatwerk te leveren. Dat is meer dan een eenmalige afspraak, maar een continu-proces waarin we 100% relevantie nastreven.

Het gaat hier niet alleen om ‘schoon’ en een prettige beleving, maar ook om veiligheid en risicobeheersing. Denk hierbij in het bijzonder aan de bijzondere situaties in ziekenhuizen en laboratoria. We passen ook hier onze werkzaamheden en werktijden volledig aan op de behoefte en mogelijkheden van het object en de geldende voorschriften.